EXECUTIVES

学友会執行委員会

学友会
執行委員会
学友会執行委員会は、学生自治の精神に基づき、学生福利厚生に関する活動、学術・文化及び体育の振興に関する活動を中心を行っている学友会の最高執行機関で、学生大会で信任された執行委員長及び他の委員で構成されています。
自分の手で大学生活をさらに良くしたい、変えてみたいという方や、大学で様々な活動をしてみたいという方はぜひ、文化会館2階の学友会執行委員会室に来てください。
Twitter:@KEIHO_shikkou更新情報

  • SPORTS 体育会SPORTS 体育会
  • CULTURE 文化会CULTURE 文化会
  • EXECUTIVE 学友会執行委員会EXECUTIVE 学友会執行委員会
  • CIRCLE 友好会CIRCLE 友好会